سفارش تبلیغ
صبا

نکات زیست فصل اول سال سوم دبیرستان .

نکات زیست فصل اول سال سوم دبیرستان .

 

    نکته:تب در بیشتر مواقع به دلیل مبارزه ی بدن با عوامل بیماری زاست     

 

نکته:دمای بالا باعث افزایش تحرک وکم شدن اب واملاح بدن میشود.

 

نکته:تب باعث افزایش فاگوسیتوز میکروب ها وکاهش اهن خون که باکتری ها برای رشد به آن نیاز دارند.

 

نکته:مرکز تنظیم دمای بدن وبروز تب هیپوتالاموس است.

 

نکته:مهمترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی برعهده فاگوسیت ها است.

 

نکته:نوتروفیل ها( مهمترین فا گوسیت های خون)و ماکروفاژها(مهمترین فاگوسیت بافت)که به کمک آنزیم های لیزوزمی خود عوامل خارجی را پاکسازی می کنند.

 

نکته:همه ی گرانولوسیت ها همراه با مونوسیت ها قادر به انجام فاگوسیتوز هستند پس درگروه فاگوسیتوز کنندها قرار می گیرد اما لنفوسیت ها در این گروه قرار نمی گیرند.

 

نکته:اوزینوفیلها از نظر ظاهری به نوتروفیل ها شباهت دارند ولی قدرت اندوسیتوز انها کمتر است.

 

نکته:پروتِین ها ی مکمل  می توانند از خون خارج شده ودر بافتها با می کروب ها مبارزه کنند.

 

نکته:اینترفرون موجب ایمنی نسبی دیگرسلول ها در برابر بسیاری از ویروس ها می شود

 

نکته:مقاوم شدن سلول ها با اینترون فرون کوتاه مدت است. جنس گیرنده های انتی ژنی پروتیِین است.

 

نکته:پادتن ها پروتِین های اختصاصی هستند که توسط پلاسموسیت ترشح می شوند.

 

نکته:پادتن ها در مایعات بدن مثل خون - لنف – مایع بین سلولی محلول هستند.

 

                                                                                    


 

نکته:در هنگام رد پیوند لنفوسیت های نوع (بی)موثرتر است زیرا این لنفوسیت پلاسموسیت تولید می کند و پلاسموسیت ها هم پادتن ترشح می کنند.

 

نکته: در ایجاد ایمنی فعال دفاع اختصاصی نقش دارد اما در ایجاد ایمنی غیر فعال دفاع غیر اختصاصی نقش ندارد.

 

نکته:ایمنی فعال از نوع طولانی مدت است زیرا عمر سلول های خاطره طولانی است.

 

نکته:ایمنی ذاتی:ایمنی غیر فعال است. چون دفاع اختصاصی نقشی ندارد.

 

نکته:انواع بیماری های خود ایمنی:1-ام اس2-میاستنی گراویس3-دیابت نوع یک4- رماتیسم قلبی.

 

نکته:میاستنی گراویس:علیه گیرنده های استیل کولین ماهیچه ها پادتن ترشح می شود که در نهایت باعث تخریب این گیرنده ها میشود.استیل کولین  آزاد شده از نورون ها تاثیری بر سلول های ماهیچه ای نخواهد داشت واین امو منجر به فلج شدن فرد می شود.

 

نکته:دیابت نوع یک:پتدتن برعلیه انسولین ساخته میشود .در این بیماریلنفوسیت ها به سلول های بتای سازندهی انسولین حمله کرده وا نها را از بین می برد. به این ترتیب میزان انسولین کاهش پیدا میکند.

 

نکته:رماتیسم قلبی:دربین کودکان 5تا 15 ساله شا یع است دراین بیماری لنفوسیت ها به دریچه های قلب به ویژه میترا ل حمله کرده وباعث التهاب وتورم وتغییرشکل انها می شود.

 

نکته:ماستوسیت هاعامل ترشح کننده ی هیستامین هستند.

 

نکته:در بیماری آسم ماستوسیت ها بیشترین فعالیت را در تر شح هیستامین دارند.

 

نکته:انواع بیماری های آلرژی:1-کهیر2-آسم3-تب یونجه.

 

نکته:تب یونجه:نوعی واکنش آلرژیک است در این بیماری در اثر استنشاق دانه گرده در فصل بهار بروز می کند.

 

نکته:در تب یونجه واکنش بین آلرژن و پادتن های سطح ماستوسیت در بینی رخ می دهد.

 

نکته:گشاد شدن موضعی رگها بینی وافزایشنفوذ پذیری مویرگ ها باعث می شود که بینی متورم تر شده وحالت ترشحی داشته باشد.

 

نکته جمع بندی:پادتن ها پس از برخورد با آنتی ژن فعال می شود.

2-هیستامین پس ازتخریب بافت در برخورد با آلرژن فعال می شود.

3-پرفورین پس ازبرخورد با سلول های سرطانی و سلول های آلوده تولید می شود.

پروتِین های مکمل و لیزوزیم:قبل از آلودگی با میکروب ها و برخور د با آنتی ژن در بدن وجود دارد.

مکانیسم عمل در مهرداران:1-دفاع اختصاصی2-دفاع غیراختصاصی.

"         "     "  بی مهرگان:فقط دفاع غیر اختصاصی.

 


» نظر